produkty1pl

 

PPHU  KORIMEX zajmuje się:

  • budową,
  • remontami,
  • modernizacją,
  • serwisem

suszarni i pieców przemysłowych,- zarówno opalanych gazem, jak i ogrzewanych energią elektryczną.
Są to piece: tunelowe, komorowe, do topienia metali, szklarskie, do wypalania ceramiki sanitarnej
i użytkowej, do spalania odpadów itp.

 

Wykonujemy:

  • konstrukcje stalową pieca,
  • wymurówkę ogniotrwałą,
  • instalację elektryczną,
  • instalacje gazową,
  • instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej.
produkty2